Židovská Bratislava

Kľúčové body prehliadky: Hrobka Chatama Sofera (vstup na objednávku), Židovská ulica, Katedrála Sv. Martina, Pamätník holokaustu, Synagóga (na objednávku)

Bratislava sa tak ako v minulosti aj dnes teší popularite vďaka tolerancii, ktorá tu vládne. Z tohto dôvodu sa stala aj útočiskom mnohých židov, ktorí boli prenasledovaní v iných častiach Európy. Hoci prví Židia sa na území Slovenska už začiatkom nášho letopočtu, vo väčšom počte sem prichádzajú v stredoveku a najväčší rozkvet zažíva bratislavská židovská komunita v 19. storočí.

Napriek tomu, že počas 2. svetovej vojny a v nasledujúcom období socializmu sa počet pamiatok s väzbou na bratislavskú židovskú komunitu výrazne znížil, stále je čo vidieť. Medzi najunikátnejšie a najnavštevovanejšie židovské pamiatky patrí podzemná hrobka Chatama Sofera, ktorá azda iba zázrakom prežila stavbu tunela pod hradným bralom počas 2. svetovej vojny. V čase pôsobenia tohoto rabína zažívala židovská komunita v Bratislave rovnako ako miestna rabínska škola svoj zlatý vek.

Vedľa dominantnej Katedrály Svätého Martina, kde sa dnes nachádza pamätník Holokaustu, bola v minulosti impozantná neologická synagóga, ktorá tvorila jednu z dominánt Starého mesta. Žiaľ, táto, podobne ako ďalšie budovy židovskej štvrte boli asanované koncom 60. rokov pri výstavbe bratislavského mosta SNP. Významnou zachovanou židovskou pamiatkou je kubistická ortodoxná synagóga na Heydukovej ulici.

Vedeli ste, že s Bratislavou sú späté významné židovské osobnosti ako napríklad maliar Adolf Frankl, či zakladateľ bojového umenia Krav Maga Imi Lichtenfeld? Že v Jeruzaleme sa dodnes nachádza Prešporská ješiva? Čo je typické pre židovskú kuchyňu a prečo si v žiadnej správnej židovskej reštaurácii nemôžete dať po obede kávu s mliekom? Tieto i mnohé ďalšie zaujímavosti sa dozviete počas tejto tematickej prehliadky.