Prehliadka s Primaciálnym palácom

Vaša prehliadka začína pri historickej budove Slovenského národného divadla. Prejdete sa promenádou ku korunovačnému kostolu, nahliadnete k mestským hradbám, nevynecháte ani najstaršiu univerzitnú budovu v meste, či známu Michalskú bránu. Nevynecháte ani bratislavské korzo či hlavné námestie a Primaciálne námestie, kde navštívite i bývalý arcibiskupský palác.

Primaciálny palác bol sídlom Ostrihomského arcibiskupa, ktorý bol prímasom, teda prvým biskupom v Uhorsku. Odtiaľ pochádza aj názov paláca. Primaciálny palác je nielen nádhernou, honosnou stavbou susediacou so Starou radnicou, ale aj miestom významných historických udalostí. V roku 1805 tu podpísali Bratislavský mier po víťazstve Napoleona v bitke pri Slavkove.

V galérii budete môcť obdivovať unikátnu zbierku šiestich anglických tapisérii, ktoré znázorňujú antickú legendu „Hero a Leandros“. Nikto nevie, ako sa tieto nádherné diela dostali do Bratislavy a ani aká pohnutá história zapríčinila, že boli po mnohé desaťročia ukryté vo vykurovacom otvore v stene paláca pri rekonštrukcii paláca.

Nechajte si porozprávať príbeh lásky ako i celú históriu týchto tapisérii našim sprievodcom.

Strechu paláca zdobia okrem 150 kg vážiaceho klobúka zo železa, kamenné sochy, ktoré majú vyjadrovať cnosti kardinála Battianyho. Rodinný znak pokrýva najskôr kniežacia čiapka, potom ešte kardinálsky klobúk a pod nimi je pelikán kŕmiaci mláďatá svojím mäsom – symbol sebaobetovania. Sochy a súsošia znázorňujú zmes antických a kresťanských motívov. Anjeli na fasáde držia začiatočné písmená Batthianyho osobného hesla Iustitia et Clementia (Spravodlivosť a láskavosť).